25.10.2018

Gỗ Lim

Gỗ Lim là một loại gỗ cứng và được liệt vào danh sách các loại gỗ tốt trên thị trường Việt Nam và thế giới.

Xem thêm »