25.10.2018

Gỗ Gõ đỏ

Gỗ Gõ đỏ là một loại gỗ cứng có nguồn gốc từ phía Tây Phi,Trung Phi và Đông Phi.Đây là một loại gỗ tốt có nhiều ứng dụng trong đời sống.

Xem thêm »